De Israël lobby

Schrijfmoeheid, de Israël lobby en de angst om van antisemitisme beschuldigd te worden. Dat verklaart het gebrek aan duiding in de media over het politiek-zionistische project in Palestina.

De freelance journalist Alasdair Soussi heeft in Al Jazeera een schitterend artikel geschreven waarin hij een antwoord geeft op de vraag waarom de media er maar niet in slaagt accuraat en met empathie over het Israëlische politiek-zionistische project in Palestina te rapporteren.

De auteur citeert daarvoor experts die wijzen op de machtige Israël lobby, schrijfmoeheid en de angst om van antisemitisme beschuldigd te worden.

Het “onder de pet houden” van de etnische zuivering van Palestina en de wreedheden van de Israëlische bezetter is een fenomeen dat wij ook in ons land kennen. Gelukkig zijn er organisaties als Belgian Campaign for an Academic and Cultural Boycott of Israel – BACBI (België) en The Rights Forum (Nederland) die de schijnwerper richten op het feit dat de wereld het Palestijnse volk in de steek laat.

Duiding over de Israël lobby in de Verenigde Staten treft u aan in de onderstaande vier video’s.